Polska Anglia

  Krzysztof Bartosik

  Radny Gminy Tarnowo Podgórne V, VI i VII kadencji, w latach 2006 – 2018.

  Zaangażowany w skuteczne rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej. Inicjator działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w naszej Gminie oraz do wzrostu poczucia wspólnej odpowiedzialności za naszą małą ojczyznę.

  Animator życia lokalnego. Jako pomysłodawca i główny organizator corocznych otwartych spotkań mieszkańców osiedla Rubinowego w Baranowie dąży do nawiązywania i zacieśniania sąsiedzkich więzi, uważając je za podstawę działań lokalnych.

  Oddany i zaangażowany wolontariusz. Gorąco wspiera działalność Stowarzyszenia „Dar Serc”, szczególnie związaną ze współpracą z polonią zagraniczną, zamieszkałą na Litwie w Rejonie Solecznickim – w gminie partnerskiej Gminy Tarnowo Podgórne. Od 2006 r. uczestniczył we wszystkich wyjazdach z pomocą rzeczową do tamtejszych polskich placówek edukacyjnych i domu dziecka.

  Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Baranowa i Przeźmierowa, zawsze chętnie dzieli się swoją wiedzą i samorządowym doświadczeniem.