Polska Anglia

    Leon Żebrowski

    Od ponad pięćdziesięciu lat czynnie uczestniczący w życiu Gminy Tarnowo Podgórne. Radny pierwszej i drugiej kadencji Rady Gminy (w pierwszej kadencji pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy). Inicjator i współzałożyciel wielu lokalnych komitetów, grup i organizacji społecznych.

    Ponad dziesięć lat temu przyjął funkcję przewodniczącego Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Jest także członkiem Zarządu Związku na szczeblu wojewódzkim.

    Kierując Kołem szczególną wagę przywiązuje do integracji gminnego środowiska kombatanckiego organizując cykliczne spotkania członków i ich rodzin. Dba o podtrzymywanie patriotycznych tradycji lokalnych. Jednocześnie jest wzorem człowieka bezinteresownie pomagającego osobom potrzebującym – nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę i niesprawiedliwość społeczną.

    Zawsze podkreśla, że tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny, należy się najwyższy szacunek w oczach kolejnych pokoleń.