Polska Anglia

  Marian Walczak

  Radny Gminy Tarnowo Podgórne VI i VII kadencji, w latach 2010 – 2018. Zaangażowany w życie społeczności lokalnej Gminy Tarnowo Podgórne, w szczególności Lusowa.

  Od 1990 r. nieprzerwanie pełni funkcję sołtysa Lusowa, godnie reprezentując jej mieszkańców, dbając o wygląd i rozwój miejscowości.

  Miłośnik Jeziora Lusowskiego – z troską i zaangażowaniem czuwa nad optymalnym zagospodarowaniem jego przestrzeni przy poszanowaniu unikalnego charakteru tego zbiornika i jego otoczenia.

  Całe życie związany z ochotniczą strażą pożarną. Mając 12 lat zawiązał i prowadził młodzieżową drużynę pożarniczą. Od 1978 r. pełni funkcję komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lusowie, obecnie w stanie spoczynku. Współtworzył wodne służby OSP, czuwające nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Jeziorem Lusowskim. W uznaniu społecznych działań na rzecz promocji pożarnictwa został wyróżniony medalem „Zasłużony dla województwa poznańskiego” oraz Złotą Odznaką „Zasłużony dla pożarnictwa”.

  Uczestniczy w codziennym życiu parafii w Lusowie, pomagając również w przygotowaniu kościelnych uroczystości.

  Jest chodzącą encyklopedią wiedzy o Lusowie – jego historii i mieszkańcach.