Polska Anglia

  Stanisław Bzdęga

  Pan Stanisław Bzdęga od 2000 roku jest członkiem Koła Seniorów w Przeźmierowie, w którym od 2004 roku pełni funkcję Przewodniczącego.

  Będąc na emeryturze doskonale rozumie potrzeby środowiska swoich rówieśników. Uważa, że spotkania w Kole Seniora pomagają nawiązywać nowe przyjacielskie relacje, tworzą możliwości osobistego rozwoju oraz pomagają kontynuować rozwijanie własnych pasji. Propaguje zdrowy styl życia, zapraszając do regularnego udziału w zajęciach sportowych dedykowanych seniorom.

  Współpracując ściśle z Gminnym Ośrodkiem Kultury SEZAM zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych na terenie naszej Gminy i poza nią. Proponuje wspólne wyjazdy, wycieczki, współorganizuje spotkania okolicznościowe. Zaprasza na przedstawienia zespołu artystycznego „Senioritki”, działającego w ramach przeźmierowskiego Koła. Pokazuje, że każdy – bez względu na wiek – może czerpać z radości życia.

  Poszerza współpracę z gminnymi organizacjami, m. in. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, na rzecz tworzenia kolejnych atrakcyjnych dla seniorów propozycji.

  Szeroka różnorodna oferta zajęć prowadzonych w ramach Koła Seniora sprawia,
  iż stale rośnie liczba członków, a wśród nich są również osoby pochodzące z miejscowości sąsiadujących z Przeźmierowem.

  Prowadząc największe w Gminie Tarnowo Podgórne, liczące blisko dwustu członków Koło Seniora pozostaje osobą niezwykle skromną, otwartą i życzliwą.