Polska Anglia

  Stanisław Leitgeber

  Pan Stanisław Leitgeber od lat działa na rzecz integracji środowiska rolników Gminy Tarnowo Podgórne.

  Z rodzinnego domu w Kokoszczynie wyniósł szacunek dla pracy na roli i umiłowanie do ojczystej ziemi. Swoją aktywność – wcześniej zawodową, a potem społeczną – związał nierozerwalnie z Kółkami Rolniczymi, widząc w nich receptę na połączenie doświadczenia rolników i na kultywowanie tradycji rolniczych.

  W 2000 roku postanowił przywrócić tradycję zrzeszania się rolników w Tarnowie Podgórnym. Jest pomysłodawcą reaktywacji Kółka Rolniczego i od momentu założenia pełni w nim funkcję prezesa.

  Dużą wagę przywiązuje do ponadczasowych symboli, świadczących o tradycjach rolniczych w naszej Gminie. Podjął inicjatywę ufundowania nowego sztandaru dla Kółka Rolniczego, a później wspierał ją finansowo. Konsekwentnie dążył do umieszczenia tablicy pamiątkowej na głazie ustawionym w 102. rocznicę zawiązania pierwszej formalnej organizacji rolniczej w Tarnowie Podgórnym.

  Był druhem Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest zaangażowanym członkiem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Wspiera działalność gminnych stowarzyszeń, grup, instytucji.

  Pytany o sens pracy społecznej zapewnia, iż służba dla społeczności lokalnej przynosi mu ogromną satysfakcję osobistą.