Polska Anglia

  Stanisław Przybylski

  Pochodzi z rodziny o głębokich tradycjach strażackich – w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej służył najpierw jego ojciec, a teraz działają dzieci i wnukowie.

  Pierwsze szkolenia przechodził w 1963 roku, jako dwunastoletni chłopak, w Młodzieżowej Drużynie Pożarnictwa, a następnie wstąpił do Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym. W 1991 roku zainicjował proces przekształcania tarnowskiej jednostki w formalne stowarzyszenie, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prezesem tej organizacji jest do dzisiaj. Przez ponad 20 lat był również członkiem Powiatowego i Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

  Stale zachęca i motywuje druhów do podnoszenia umiejętności i kwalifikacji. To zaowocowało włączeniem tarnowskiej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna jest gotowa bez wahania nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia,  pomaga także ofiarom klęsk żywiołowych, prowadzi akcje edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zapewnia bezpieczeństwo na gminnych imprezach masowych.

  Od 1991 roku był Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowie Podgórnym, z tej funkcji zrezygnował w 2016 roku z powodów osobistych, pozostając Prezesem jednostki w Tarnowie Podgórnym.

  Dąży do tego, by Ochotnicza Straż Pożarna była służbą autonomiczną, profesjonalnie przygotowaną do działania na rzecz mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne.