Polska Anglia

  Wojciech Janczewski

  Bezgranicznie oddany szczytnej idei niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym.

  Organizator pięćdziesięciu akcji honorowego oddawania krwi, podczas których zebrano ponad trzy tysiące litrów tego ratującego życie i zdrowie leku. Dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu i wytrwałości nieustannie poszerza się grono osób honorowo oddających krew. Na szczególne wyróżnienie zasługują działania na rzecz szerokiego propagowania idei krwiodawstwa wśród młodych pokoleń.

  Gminny koordynator pomocy rzeczowej dla osób poszkodowanych w klęskach żywiołowych. Inicjator akcji zbierania i przekazywania darów dla najbardziej potrzebujących. Swym działaniem i postawą zjednoczył mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Tarnowo Podgórne, którzy otwierają swe serca i materialnie wspierają bliźnich w kolejnych akcjach.

  Nieustannie niosący pomoc najsłabszym poszkodowanym przez los – dzieciom z Domów Dziecka.

  Animator stałej współpracy z Polakami mieszkającymi w Rejonie Solecznickim na Litwie, budujący i wzmacniający międzynarodowe kontakty Gminy Tarnowo Podgórne. Dzięki Jego osobistemu zaangażowaniu i cyklicznemu wspieraniu polskich placówek oświatowych, kulturalnych i społecznych, pielęgnowana jest szeroko rozumiana polskość daleko poza granicami naszego kraju.

  Człowiek wrażliwego i otwartego serca, godny najwyższego uznania.