Polska Anglia

    Zdzisława Piszczyńska

    Od 1995 roku sołtys Lusówka – w przyjęciu i pełnieniu tej roli pomagają jej tradycje rodzinne, przede wszystkim przekonanie o konieczności społecznej działalności na rzecz najbliższego otoczenia.

    Pracowała w komitecie gazyfikacji Lusówka. Rozwijając swoją działalność samorządową została Radną Gminy III kadencji (1998 – 2002). Uczestniczyła w pracach Rady, wyznaczającej kierunki strategicznego rozwoju Gminy i określającej zasady i reguły funkcjonowania naszego samorządu.

    Z pozoru delikatna, w rzeczywistości twarda i rzeczowa sołtys. Pełni swą funkcję w czasie, kiedy Lusówko diametralnie zmienia swoje oblicze. Ćwierć wieku temu była to mała, kameralna miejscowość, którą zamieszkiwało 500 osób. Dziś to miejsce o najszybszym przyroście liczby ludności. Zmienia się zatem charakter miejscowości, ewoluują lokalne potrzeby i społeczne oczekiwania. W odpowiedzi na te przeobrażenia, dzięki trosce i osobistemu zaangażowaniu Pani Sołtys, w Lusówku realizowane są kolejne inwestycje publiczne: rozbudowana została szkoła podstawowa, zrewitalizowano pałac, rozwijana jest infrastruktura drogowa, techniczna i rekreacyjna.

    Pełnienie funkcji sołtysa w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości to trudne wyzwanie, wymagające elastyczności, strategicznego myślenia i sztuki kompromisu. Pani Sołtys odważnie zaprasza do rozmów reprezentantów wszystkich lusowieckich środowisk. Jest orędownikiem idei szerokiej współpracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.