Polska Anglia

    Anna i Józef Grajkowie

    Państwo Anna i Józef Grajek są ginącym gatunkiem idealistów działających w imię najwyższych zasad moralnych, społecznychi duchowych. Ich upór i determinacja w dążeniu do realizacji obiektu Muzeum Pamięci Powstańców Wielkopolskich w Lusowie zasługują na uznanie najwyższe. Pozostajemy wdzięczni za trud pozyskiwania, gromadzenia i troski o eksponaty muzealne. Nadto za niespotykaną pasję i wyjątkowe oddanie idei zachowania dla potomnych historii lat minionych. W obliczu globalizacji ich bezwarunkowa miłość do naszej narodowej tożsamości determinować winna nas wszystkich do pracy nad sobą.