Polska Anglia

    Jan Grabkowski

    Dobre zarządzanie powierzonym gospodarstwem oparte być winno o umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Takimi wykazał się, nie po raz pierwszy, Pan Starosta Jan Grabkowski wyrażając zgodę na uruchomienie filii Wydziału Komunikacji w Tarnowie Podgórnym.

    Swą decyzją zaspokoił kilkuletnie społeczne oczekiwania dając wyraz trosce i poszanowaniu czasu oraz potrzeb naszych mieszkańców. Dziękujemy nadto za przychylność i zrozumienie w szeroko pojętych wzajemnych relacjach, mających jeden wspólny cel – dobro mieszkańców tej Gminy.