Polska Anglia

    Justyna Witkowiak

    Nielicznym dana jest umiejętność łączenia pasji z obowiązkami zawodowymi. Zatem z nieskrywanym podziwem gratulujemy precyzji zarządzania gminnym budżetem. Winszujemy umiejętności wykorzystania tej i innych cech w osiąganiu mistrzowskich wyników w ogólnopolskich zawodach kręglarskich. Zespolenie wielu zalet i zdolności w estetycznej powierzchowności sprawia, że taki Skarbnik Gminy staje się prawdziwym skarbem.