Polska Anglia

  Leszek Osiecki

  Życie zawodowe związał z branżą logistyczną. Od 1993 roku zarządza firmą, mającą swą siedzibę w Tarnowie Podgórnym.
  Z sukcesem przeprowadził załogę przez skomplikowany proces zmian organizacyjnych związanych z połączeniem firm Spedycja Polska Spedpol i Schenker.
  Kierowany przez niego oddział, obejmujący obecnie region zachodniej Polski, jest stawiany za wzór doskonałej organizacji pracy.
  Z dużą starannością monitoruje jakość procesu realizowania zleceń, w szczególności indywidualnych rozwiązań logistycznych.
  Osobiście czuwa nad każdym etapem świadczenia usług, dając współpracownikom przykład zaangażowania i niezwykłej uważności. 
  Jest orędownikiem pracy zespołowej i myślenia procesowego. Uważa, że przy podejmowaniu kolejnych wyzwań logistycznych najważniejsza jest współpraca pracowników wszystkich szczebli.
  Jest liderem grup zadaniowych, chętnie dzieli się swoim bogatym doświadczeniem zawodowym.
  Jest otwarty na realizowanie projektów społecznych, kierowanych do społeczności Gminy Tarnowo Podgórne.
  Jest wzorem lidera, dla którego otwartość i stałe doskonalenie obsługi klienta stanowią podstawę do budowania stabilnego sukcesu biznesowego.