Polska Anglia

    LIDL Polska

    Spółka Lidl Polska ulokowała swoją siedzibę na terenie Gminy Tarnowo Podgórne w 2001 roku. Od tego czasu trwa nieustanny rozwój firmy, czego jednym z dowodów jest rozbudowa centrali firmy oraz planowana w tym roku rozbudowa centrum dystrybucji w Jankowicach.

    W 2012 roku ukończono imponującą modernizację siedziby Spółki połączoną z rozbudową o 5 tysięcy m2 powierzchni biurowej. Realizacja tak nowatorskiej myśli projektantów wyznacza nowe standardy architektoniczne. Godne podkreślenia jest połączenie nowoczesnego designu budynku z funkcjonalnością pomieszczeń i konsekwentne ujednolicenie architektury zewnętrznej. Strategiczna decyzja o poniesieniu tak dużych nakładów inwestycyjnych na rozbudowę centrali z pewnością ugruntowała związek firmy LIDL Polska z Gminą Tarnowo Podgórne.

    Firma Lidl Polska należy do najbardziej uznanych pracodawców nie tylko na lokalnym, ale również krajowym poziomie. Aktywnie i otwarcie współpracuje z samorządem Gminy Tarnowo Podgórne  przy organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych oraz systematycznie wspiera różnorodne akcje pomocy. Jest doskonałym przykładem społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.