Polska Anglia

  MSR Traffic

  Firma MSR TRAFFIC zajmuje się produkcją urządzeń do sterowania ruchem drogowym, a także projektowaniem i budową sygnalizacji świetlnych oraz systemów sterowania i monitoringu.

  Jej produkty są instalowane w całej Polsce, z powodzeniem konkurując ze światowymi potentatami w tej dziedzinie.

  Firma proponuje pionierskie, autorskie rozwiązania konstrukcyjne przy zachowaniu najwyższych europejskich standardów jakości urządzeń. Od 1995 roku MSR TRAFFIC prowadzi działalność na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – początkowo w Przeźmierowie, a od 2010 roku w nowej siedzibie w Wysogotowie. Nadrzędną wartością Firmy jest głębokie przekonanie pracowników o współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu drogowego w tak skomplikowanej i zmieniającej się materii, jaką są współczesne miasta.

  Filozofia Firmy jest oparta o wielkopolską gospodarność, a w kulturze organizacyjnej dominuje etos pracy organicznej. Od 1989 roku pracownicy MSR TRAFFIC współtworzą ogólnopolski Klub Inżynierii Ruchu.

  Od początku we władzach stowarzyszenia zasiada Prezes Firmy Tomasz Borowski. W latach 2006-2018 pełnił funkcję Prezesa Stowarzyszenia, obecnie jest jego Wiceprezesem. Klub skupia ekspertów od szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego, jest miejscem wzajemnego edukowania się oraz wymiany dobrych praktyk i doświadczeń.