Polska Anglia

    Piotr Florek

    W pełnieniu funkcji społecznych niezwykle cenną cechą jest dostrzeganie potrzeb tych, którym służyć winniśmy. O tym, że tak właśnie jest w przypadku Pana Wojewody Piotra Florka, niechaj zaświadczy decyzja o sfinansowaniu karetki pogotowia ratunkowego w Tarnowie Podgórnym wraz z jej obsługą. Stacjonowanie karetki umożliwia niesienie natychmiastowej pomocy tym, którzy bezzwłocznie jej potrzebują. Służyć będzie także wzmocnieniu społecznego poczucia bezpieczeństwa.