Polska Anglia

  STER

  Od 25 lat Firma zajmuje się konstruowaniem i produkcją siedzeń dla transportu publicznego. Jej klientami są światowi liderzy rynku produkcji autobusów.

  W 2013 roku Firma uruchomiła w Swadzimiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy, który obecnie – z uwagi na planowane rozpoczęcie produkcji w Stanach Zjednoczonych – jest rozbudowywany.

  W trzech lokalizacjach (w Poznaniu, Szamotułach i Swadzimiu) w Firmie zatrudnionych jest blisko 450 pracowników.

  Od początku istnienia ideą biznesową Firmy STER jest poszukiwanie i stosowanie nowych możliwości poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

  W tym celu opracowywane są innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i autorskie technologie produkcji. STER stale współpracuje z najważniejszymi polskimi uczelniami wyższymi, m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą i Uniwersytetami im. Adama Mickiewicza, Gdańskim i Jagiellońskim.

  Dla studentów Politechniki Poznańskiej prowadzone są tzw. studia dualne. Dzięki temu możliwe jest optymalne połączenie najnowszej wiedzy naukowej z faktycznymi potrzebami klientów i rynku.

  Podejmując nowe wyzwania Firma dba o zachowanie swojego rodzinnego charakteru, wskazując partnerskie relacje między pracownikami jako kluczowy czynnik osiągniętego sukcesu biznesowego.