Polska Anglia

  Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców

  Od dziesięciu lat Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców skupia środowisko biznesowe Gminy Tarnowo Podgórne. Stanowi platformę wymiany doświadczeń, będącą inspiracją w poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania współczesnego rynku.

  Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy szeroko propagujące nowoczesną wiedzę gospodarczą. Organizuje spotkania z ekspertami, ekonomistami, praktykami, ludźmi sukcesu, pokazując jak z powodzeniem realizować zamierzenia biznesowe. Jednocześnie propagując ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu otacza pomocą charytatywną osoby w trudnych sytuacjach życiowych. 

  Od dziesięciu lat Stowarzyszenie prowadzi konkurs „Mój pomysł na biznes” skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i liceum. Ideą tego projektu jest zachęcenie młodych ludzi do kreatywnego myślenia, rozwijania biznesowych pasji oraz do  poszerzania wiedzy ekonomicznej. To szansa na konfrontację własnych pomysłów z realnymi wyzwaniami rynku.

  Stowarzyszenie jest ważnym partnerem samorządu lokalnego w procesie rozwijania klimatu sprzyjającego przedsiębiorczości.  Podejmuje szerokie działania na rzecz promowania Gminy Tarnowo Podgórne jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów.  Jednocześnie pomaga lokalnym przedsiębiorstwom w procesie umacniania pozycji na rynkach krajowych
  i międzynarodowych.