Polska Anglia

    Tomasz Cichoński

    Pan Tomasz Ciechoński jest znakomitym reprezentantem polskiej kadry menedżerskiej zarządzającej kapitałem zagranicznym.

    Piastuje stanowisko prezesa zarządu od momentu podjęcia przez spółkę ANDREAS STIHL decyzji  o ulokowaniu siedziby w Gminie Tarnowo Podgórne, czyli od początku lat dziewięćdziesiątych. Przeprowadzone kolejne strategiczne inwestycje, w tym ukończona w 2013 r. budowa Centrum Logistyczno-Serwisowego, umocniły związek firmy z Gminą stanowiąc dowód  doskonałej partnerskiej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu.

    Pan Tomasz Cichoński to osoba otwarta, konsekwentnie realizująca wizję międzynarodowego rozwoju firmy.  Kładzie nacisk na zespołową pracę podkreślając, że największym źródłem sukcesu firmy jest koleżeńskość i umiejętność współpracy podległych pracowników.

    Jest menedżerem realizującym ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera inicjatywy lokalne, propagujące rozwijanie sportowych aktywności. Jest również mecenasem lokalnych wydarzeń kulturalnych. To człowiek rozważny, konsekwentny, czujący współodpowiedzialność za przyszłość biznesową marki Andreas Stihl w Polsce.