Polska Anglia

    Waldy Dzikowski

    Są postacie tak nietuzinkowe, że słownik przymiotników je określających byłby całkiem pokaźny. Takim właśnie jest Waldy Dzikowski. Dziękujemy mu dziś za wszelkie działania mające na celu realizację gminnych zamierzeń, zarówno tych znaczących, niebagatelnych, jak i tych prozaicznych. Jesteśmy wdzięczni za niesioną pomoc na wszelkich płaszczyznach - zarówno administracyjnych, gospodarczych, jak i czysto ludzkich. Głęboko wierzymy, że oddane serce i dobry jego duch zawsze unosić się będzie nad naszą Gminą.