Polska Anglia

  Anna Grajek (09.05.2006)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr LXXV/468/2006

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 9 maja 2006 r.

  Uzasadnienie:

      * wzorową 30-letnią pracę dydaktyczną - wychowawczą na terenie Gminy Tamowo Podgórnego w szkołach, w Lusowie i Przeźmierowie,
      * upowszechnianie naszej narodowej kultury i sztuki,
      * wieloletnią niezwykle aktywną działalność w zakresie przybliżania i kultywowania historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego z lat 1918-1919,
      * kultywowanie pamięci o życiu i działalności generała Józefa Dowbora Muśnickiego,
      * trud gromadzenia eksponatów muzealnych i pamiątek historycznych w lusowskim Muzeum Powstańców Wielkopolskich i ich Dowódców i prowadzenie tego muzeum,
      * przekazywanie i wpajanie wartości patriotycznych młodemu pokoleniu Polaków,
      * współorganizowanie uroczystości narodowych i państwowych.

  Anna Grajek ukończyła studia wyższe z matematyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Była wzorową nauczycielką Szkoły Podstawowej w Lusowie, w latach 1954 - 1974, i dalej Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie aż do 1984 roku.

  Całe swoje życie zawodowe poświęciła oświacie i pracy kulturalnej na terenie Gminy Tamowa Podgórnego, kultywując kulturę i tradycję polskiego narodu.

  Za nowatorskie osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, za zwycięskie uczniowskie olimpiady matematyczne, za osiągnięcie uczniowskie w różnych konkursach przedmiotowych i za prace społeczne była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez wszystkie szczeble Władzy Oświatowej.

  Na szczególne wyróżnienie zasługuje prowadzenie przez nią drużyny harcerskiej im. Adama Mickiewicza, która zdobyła miano "DRUŻYNY SZTANDAROWEJ" i z tego tytułu reprezentowała Polskie Harcerstwo w międzynarodowych spotkaniach młodzieży w kraju i za granicą. Przy tej drużynie Anna Grajek zorganizowała i prowadziła "Harcerski zespół taneczny', kultywując tradycje polskich tańców ludowych i narodowych. Ten zespół taneczny w konkursach powiatowych i wojewódzkich, przez wiele lat, zdobywał l i II miejsca. Harcerze stale opiekowali się grobem generała Józefa Dowbora Muśnickiego i grobami żołnierzy spoczywających na lusowskim cmentarzu. Z harcerzami organizowała wiele biwaków i obozów wędrownych w kraju i za granicą. Za całokształt pracy harcerskiej harcmistrz Anna Grajek była wielokrotnie wyróżniana i nagradzana przez Powiatową, Wojewódzką i Główną Komendę Harcerstwa Polskiego, a jej drużynie Społeczeństwo ufundowało sztandar, który przechowywany jest w lusowskim muzeum.

  Będąc na emeryturze ponownie w latach 1989 1996, w Lusowie, zorganizowała i prowadziła 62-osobowy zespół taneczny, dla którego z rodzicami uszyła nowe stroje dla poszczególnych tańców ludowych. Przez te lata z tym zespołem zorganizowała wiele różnych imprez artystycznych i uroczystości narodowych i państwowych, zarabiając pieniądze na budowę lusowskiej szkoły.

  Jest inicjatorką i współorganizatorką budowy szkoły w Lusowie w latach 1993-1996, w której zorganizowała Muzeum Powstańców Wielkopolskich i ich Dowódców. Od 1994 roku jeżdżąc po Polsce, do dnia dzisiejsze zgromadziła 2662 muzealiów o wartościach historycznych i pamiątkowych. Z tego zbioru specjalna komisja uznała 643 eksponatów za muzealia. Z tych bezcennych zbiorów będą mogły korzystać następne pokolenia Polaków. W latach 1996-2005 muzeum to zwiedziło ponad 22 tysiące osób, głównie młodzież szkolna, a także wiele osób zza granicy. Jest współorganizatorką 7 sesji popularno - naukowych. Ze zbiorów muzealnych zorganizowała 8 wystaw wyjazdowych i o tych zbiorach miała 11 wykładów w różnych miejscowościach Polski. Również w radiach i telewizji były emitowane zdjęcia i pogadanki o działalności muzeum. Współpracuje z Muzeami znajdującymi się na terenie Wielkopolski i z Centralnym Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, z różnymi Stowarzyszeniami, Związkami, Klubami w celu wzbogacanie zbiorów lusowskiego muzeum.

  Wszystkie w/w prace Anna Grajek wykonała nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

  Za całokształt w/w pracy otrzymała:

      * Złoty Krzyż Zasługi,
      * Krzyż Zasługi dla ZHP,
      * Nagrodę Ministra Oświaty za wybitne osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze,
      * Dyplom Przyjaciela Szkoły,
      * Certyfikat Niepełnosprawnych,
      * Odznakę I Polskiego Korpusu,
      * Medal Bronisława Gębaszewskiego (twórcy Centralnego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie),
      * Statuetkę "Dobosz Powstania Wielkopolskiego"
      * Nominację do Nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego,
      * i inne wyróżnienia.