Polska Anglia

  Felicjan Piasecki (11.05.2004)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr XXXIII/208/2004

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 7 czerwca 2005 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Felicjan Piasecki przybył do Ceradza Kościelnego w 1955r.

  Początkowo był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym, a następnie przez długie lata jej dyrektorem. Równocześnie pełnił wiele funkcji społecznych.

  Był długoletnim Radnym Gminy Tarnowo Podgórne, Przewodniczącym Rady Gminy Tarnowo Podgórne, Gminnym Prezesem PSL, Sekretarzem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ceradzu Kościelnym.

  Pan Felicjan Piasecki znajdował też czas aby przewodniczyć wycieczkom, był wspaniałym historykiem, znawcą nauk geograficznych i przyrodniczych, a także nauk o wiedzy społecznej.

  Przedstawiał swoją osobą człowieka bezinteresownego oddanego całej społeczności Ceradza Kościelnego.