Polska Anglia

  Helena Łeszyk (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/443/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.
   
  Uzasadnienie:

  Pani Helena Łeszyk została wybrana sołtysem. po raz pierwszy 15 X 1965 roku. Od tamtej pory czynnie uczestniczy w sprawach ważnych dla Przeźmierowa.

  W minionym okresie funkcja sołtysa polegała na organizowaniu czynów społecznych na rzecz naszej miejscowości oraz ewidencjonowania ich wykonania. Od 1966 roku powierzono sołtysom prowadzenie ksiąg me1dunkowych. Poza tym, takie sprawy. jak doręczanie nakazów i pobieranie podatków, zbiórek na Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia i Budowy szkól. były także w Jej powinności.

  Starsi mieszkańcy pamiętają Panią Helenę z wydawania kart żywnościowych dla emerytów, rzemieślników oraz sprzedaży przydziałów opału, którego punkt sama zorganizowała
  i prowadziła przez jakiś czas.

  Jako sołtys uczestniczyła w organizowaniu wszystkich społecznych komitetów. które miały na celu polepszenie bytu mieszkańców Przeźmierowa.

  Od chwili powstania jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich.

  Przez osiemnaście lat była sekretarzem Komitetu Rodzicielskiego w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie.

  Przez dwadzieścia cztery lata była radną w Gromadzkiej i Gminnej Radzie Narodowej oraz radną Rady Gminy pierwszej kadencji.

  Do dzisiaj jest Członkiem Rady Nadzorczej Gminnej spółdzielni

  Rezygnując z funkcji sołtysa, nie zaniechała pracy w Radzie Soleckiej, której jest czynnym i zaangażowanym członkiem.