Polska Anglia

  Henryk Haufa (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/439/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Henryk Haufa aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej, przyczyniając się do integracji mieszkańców oraz poprawy warunków życia. Był członkiem społecznych komitetów: Komitetu Gazyfikacji, Komitetu Wodociągowania i Komitetu Telefonizacji. Przez wiele lat zajmował się pracą w wymienionych strukturach społecznych. Zaowocowało tu w roku 1989 wyborem pana Haufy na sołtysa Baranowa, którą to funkcję pełnił do roku 1998.

  W tym czasie zainicjował wiele akcji, wśród których należy przypomnieć stalą dbałość o czystość na terenie Baranowa, sprzątanie skarpy nad brzegiem jeziora, czy też obsadzanie zielenią ulic. Dzięki powszechnie dostępnym roślinom i zachęcie Pana Sołtysa także wiele posesji prywatnych zyskało piękniejszy wygląd.

  Należy dodać, iż pan Haufa od pierwszego dnia, czyli od ustawienia płotu, bardzo mocno zaangażował się w budowę nowej świątyni. Wykonywał liczne prace porządkowe, zapraszał mieszkańców do pomocy przy pracach ziemnych, uczestniczył w organizowaniu pierwszych mszy świętych. Doceniał ważną rolę kościoła, jako miejsca łączącego mieszkańców.

  Po sumiennie przepracowanych dwóch kadencjach, ze względu na stan zdrowia, pan Haufa zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa. Nadal jednak interesuje się życiem i sprawami mieszkańców. Chętnie dzieli się doświadczeniem i zawsze służy radą.