Polska Anglia

  Jadwiga Gmur (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/433/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Rodzice Jadwigi Gmur pochodzili ze Swadzimia, skąd wyemigrowali w poszukiwaniu pracy do Niemiec. Tam, w miejscowości Herten, dnia 27 czerwca 1914 roku przyszła na świat Jadwiga, jedno z kolejnych dzieci państwa Gmurów. Po zakończeniu działań wojennych cała rodzina powraca do Polski. Pani Jadwiga kończy gimnazjum w Poniecu a następnie, kontynuując tradycję rodzinną (jej matka była również położną) ukończyła szkołę dla położnych w Poznaniu. Po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych, w wieku 18 lat podejmuje pracę jako położna w Tarnowie Podgórnym - od 1932 roku.

  W tym czasie dwie położne, przy wsparciu lekarza pana Jaeschke, pracowały na terenie całej gminy, otaczając opieką kobiety na obszarze prawie dwukrotnie większym od obecnego - z Krzyżownikami i Smochowicami włącznie. Pracując w bardzo trudnych warunkach, bez komunikacji publicznej i elektryczności, poruszając się tylko na wozach konnych, po ówczesnych "polskich drogach", ofiarnie, o każdej porze dnia i nocy niosła pomoc w każdej sytuacji.

  Dla pani Jadwigi praca, którą podjęła w Tarnowie Podgórnym jako młoda dziewczyna, okazała się jedynym zatrudnieniem do czasu odejścia na zasłużoną emeryturę. Zmarła 09.07.1992 roku. Pochowana na miejscowym cmentarzu parafialnym. Za wieloletnią pracę, pełną poświęcenia i bezinteresownego oddania uhonorowana została resortowymi dyplomami uznania nadanymi przez władze zwierzchnie służby zdrowia. Są one rzeczywistym dowodem uznania za jej szczególny wkład pracy na rzecz życia i zdrowia najmłodszych.

  Bardzo wielu z nas, mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne spotkało się z tą "akuszerką" w pierwszej chwili swego życia. Starsi mieszkańcy do dzisiaj zachowują w pamięci panią Jadzię, która swą pracą, oddaniem i poświęceniem zasłużyła na uhonorowanie Odznaczeniem Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne.