Polska Anglia

  Janina Prządka (10.06.2003)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr XIV/84/2003

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 10 czerwca 2003 r.

  Uzasadnienie:

  Całe dorosłe życie poświęciła gminie Tarnowo Podgórne i wsi Lusowo. Swoim Zaangażowaniem w działalność różnych organizacji i komitetów przyczyniła się do rozwoju wsi i Gminy. Dzięki jej działalności Lusowo posiada sieć wodociągową, gazową, telefoniczną, kanalizacyjną, oraz świetlice wiejską. Przez długie lata działała w Gminnej Spółdzielni SCh, w Banku Spółdzielczym, Polskim Stronnictwie Ludowym i Spółdzielni Ogrodniczej. Była członkiem Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Turystycznego i Zespołu Folklorystycznego Lusowiacy. Z jej udziałem organizowane były „Dni Lusowa” festyny na rzecz wsi.

  W przeszłości za swą działalność została uhonorowana licznymi odznaczeniami m.in. „za zasługi dla województwa wielkopolskiego” i „zasłużonego działacza spółdzielczego”. Otrzymała wiele listów gratulacyjnych. Jej upór i konsekwencja w działaniu były niezbędne dla środowiska społecznego i organizacji na terenie gminy.