Polska Anglia

  Józef Grajek (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/438/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

      * radny i Przewodniczący Rady Gminy Tamowo Podgórne I i II kadencji 1990 - 1998,
      * inicjator budowy szkoły podstawowej w Lusowie,
      * założyciel Towarzystwa Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego,
      * animator życia społecznego w Lusowie i całej Gminie Tamowo Podgórne.