Polska Anglia

  Kazimierz Franciszek Marchlewski (06.05.2014)

  Pan Kazimierz Franciszek Marchlewski urodził się 22 września 1948 roku w Toruniu. Z Gminą Tarnowo Podgórne związany jest od 1980 roku, kiedy wraz z rodziną zamieszkał w miejscowości Przeźmierowo. Z wykształcenia inżynier elektryk oraz doktor nauk rolniczych. Pracując jako nauczyciel akademicki w poznańskiej Akademii Rolniczej czynnie uczestniczył w życiu społecznym Gminy Tarnowo Podgórne.


  W I kadencji Rady Gminy, w latach 1990 – 1994, otrzymał mandat radnego. W II kadencji, w latach 1994 – 1998, był radnym i członkiem Zarządu Gminy oraz – równocześnie – delegatem do Sejmiku Województwa, którego był najpierw wiceprzewodniczącym, a następnie przewodniczącym.


  W latach dziewięćdziesiątych zaangażowany w budowę sieci wodociągowej na terenie Przeźmierowa, Baranowa, Wysogotowa i Chyb.


  Twórca i redaktor gminnego miesięcznika „Sąsiadka-Czytaj”.


  W III kadencji, w latach 1998 – 2002, wybrany do Rady Powiatu Poznańskiego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Promocji i Rozwoju. Jako radny Powiatu zaangażowany w przebudowę ulicy Rynkowej w Przeźmierowie i utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.


  W latach 2002 – 2006 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne. Z zaangażowaniem i oddaniem sprawował powierzony mu urząd realizując szereg zadań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.


  Od 2009 koordynator prac związanych z dokumentowaniem i opracowaniem historii Gminy Tarnowo Podgórne. Z wielką znajomością realiów gminnych współpracuje z autorami monografii, czuwając nad spójnością, rzetelnością i przejrzystością przekazu historycznego. Dzięki jego zaangażowaniu dokumentowane są fakty, informacje i przekazy ustne, świadczące o rozwoju Gminy Tarnowo Podgórne i zachodzących w niej przemianach społeczno-gospodarczych.

  treść uchwały