Polska Anglia

  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym (16...

  ODZNACZENIE

   
   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr XXIX/181/2004

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 16 marca 2004 r.

  Uzasadnienie:

  Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie Podgórnym zostało założone w marcu 1954 roku. W dniu 20 marca br. obchodzone będą uroczystości związane z 50-leciem jego działalności.

  Koło PZW w Tarnowie Podgórnym jest największą organizacją społeczną na terenie gminy i na dzień 31 grudnia 2003r. liczyło 427 członków.

  Koło aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym gminy. Organizuje liczne imprezy z zakresu sportu wędkarskiego, turystyki i rekreacji. Bierze również czynny udział we wszelkich imprezach kulturalnych organizowanych przez gminę (Wielkopolski Wójt i Burmistrz Roku, 700 lecie Tarnowa Podgórnego, Tarnowskie Włościanki, Dożynki Gminne, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy).

  Wspólnie z Radą Sołecką Tarnowa Podgórnego podejmuje wiele działań na rzecz środowiska lokalnego, organizując tym samym czas wolny dla mieszkańców gminy.

  Jest również inicjatorem zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży (m.in. z okazji Dnia Dziecka), pełniąc jednocześnie rolę wychowawczą w duchu ekologii i ochrony środowiska.

  Koło Wędkarskie przyczyniło się w znacznym stopniu do przejęcia Jeziora Lusowskiego przez Gminę. Uczestniczy również w programie zarybiania i odłowów kontrolnych jeziora. Ponadto prowadzi aktywną działalność na rzecz ochrony środowiska sprzątanie brzegów jeziora w ramach Tygodnia Czystości Wód.

  Koło podejmuje także działania na rzecz ochrony jeziora przed kłusownictwem rybnym i jest pierwszą organizacją społeczną, która w ślad za Samorządem Gminy podpisała umowę o wzajemnej współpracy z Kołem Wędkarskim w Bardzie Śląskim.

  Czynnie prowadzi działalność promocyjną, propagując Gminę Tarnowo Podgórne oraz ideę wędkarstwa nie tylko na terenie gminy, ale również szeroko poza jej granicami.

  Działalność Koła jest widoczna na wielu płaszczyznach życia publicznego gminy, dlatego też przyznanie odznaczenia byłoby zasłużonym uhonorowaniem 50 letniej jego działalności.