Polska Anglia

  Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego w Tarnowie Podgórnym ...

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/446/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Koło Śpiewu powstało w Tarnowie Podgórnym w 1921 roku. Sześć lat później, w 1927 roku przybrało imię kompozytora - Feliksa Nowowiejskiego. W okresie II wojny światowej chór zawiesił swoją działalność na 6 lat. Po wojnie na 25-lecie istnienia, chór otrzymał od tarnowskiego społeczeństwa własny sztandar.

  Zespół kilkakrotnie występował w byłej NRD, przed mikrofonami polskiego Radia w Poznaniu i przed kamerami Te1ewizjii Polskiej w Poznaniu. Dwukrotnie występował w ramach chóru zbiorowego na Centralnych Dożynkach w Poznaniu i Płocku.

  Na 75-lecie swego istnienia, w 1996 roku Koło zostało nagrodzone przez Polski Związek Chórów j Orkiestr w Warszawie "Złotą odznaką z Wieńcem Laurowym" i specjalną odznaką PZChiO. Wcześniej Koło było odznaczane odznakami: ,,Brązową', "Srebrną" i "Złotą z Laurem".

  Uczestnicząc w Wielkopolskich Dniach Muzyki odbywających się corocznie w Dusznikach Wlkp., chór z Tarnowa Podgórnego zdobył w 1989 r. ,,Złotą Maskę Orfeusza", a w 1992 r. i 1994r. dwukrotnie "Srebrną Maskę Orfeusza" .

  Od 1984 roku Koło Śpiewu w Tarnowie Podgórnym jest organizatorem obchodzonych w jesieni (co drugi rok) "Świąt Pieśni" dla Chórów Okręgu II, obejmującego okręg poznański.

  Jedyny w naszej gminie zespół chóralny, z entuzjazmem uświetnia swymi występami wszystkie uroczystości, przynosząc zaszczyt i sławiąc dobre imię gminy Tamowo Podgórne. W czerwcu bieżącego roku Koło Śpiewu obchodzi 80 rocznicę swego istnienia.

  Doceniając osiągnięcia Chóru im. Feliksa Nowowiejskiego wnoszę o uhonorowanie Odznaczeniem Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne.