Polska Anglia

  Krzysztof Krzysztofiak (07.06.2005)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr LIII/342/2005

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 7 czerwca 2005 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Krzysztofiak związał swe życie zawodowe z Gminą Tamowo Podgórne już w marcu 1992r. roku obejmując stanowisko dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego.

  Jeszcze w tym samym roku uchwałą rady gminy Nr XXVIII/128/92 z dnia 15 września powołany został z dniem 1 października na stanowisko sekretarza gminy.

  W dniu 9 października 2001 r. uchwałą Nr LVII/499/2001 rada gminy powierzyła mu zaszczytną funkcję wójta gminy , którą sprawował do listopada 2002 r. a następnie stanowisko zastępcy wójta gminy, które sprawował do października 2004 r.

  Ten okres pracy zawodowej przypadł na czas kształtowania struktur samorządowych, budowania ich podwalin, opracowywania optymalnego modelu. To czas samodzielnego podejmowania decyzji, kształtowania oblicza gminy, jej rozwoju i poprawy bytu jej mieszkańców.

  Pan Krzysztof Krzysztofiak z pełnym zaangażowaniem i oddaniem uczestniczył w tworzeniu nowego wizerunku tej gminy. Współtworzył i inicjował szereg działań, mających na celu przeobrażenie istniejących struktur i tworzenie nowych . Z jego udziałem następowała budowa gminnej infrastruktury, rozwój przedsiębiorczości, budownictwa mieszkaniowego, szkolnictwa, kultury sportu i turystyki.

  To dzięki niemu, jego wielkiej pasji jaką była informatyka i elektronika mamy dziś skomputeryzowany cały urząd i podległe mu jednostki. Mamy elektroniczny obieg dokumentów, internet na każdym stanowisku pracy, dostęp do wielu specjalistycznych programów. W szkołach pracownie informatyczne z prawdziwego zdarzenia.

  Przez lata pracy w administracji wypracował optymalną strukturę tego urzędu, która pozwala na spełnianie statutowych zadań gminy.

  Uczestnicząc w decyzyjnym procesie rozwoju gminy przyczynił się do jej rozkwitu i wysokiego poziomu. Pozostawił cząstkę siebie w jej planach zagospodarowania przestrzennego, drogach, kanalizacjach, nowych obiektach. W pamięci wielu zachowany zostanie jako wielka osobowość, przyjazny człowiek i partnerski szef.