Polska Anglia

  Ksiądz Prałat Jan Szkopek (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/445/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Ksiądz Prałat Jan Szkopek objął parafie przeźmierowską w 1971 roku. Od tego czasu należy odnotować dynamiczny rozwój parafii. Wśród bardzo wielu inicjatyw Księdza prałata do najbardziej znaczących należy zaliczyć zorganizowanie cmentarza na terenie Przeźmierowa, budowę kaplicy cmentarnej na tymże cmentarzu,. budowę nowoczesnego kościoła w Baranowie oraz olbrzymią inwestycję w postaci nowego kościoła parafialnego w Przeźmierowie. Nie można również zapomnieć o plebanii i salkach katechetycznych, które stały się miejscami spotkań różnych grup parafian, poczynając od zespołów synodalnych po grupy anonimowych alkoholików. To również dzięki przychylności i wkładowi osobistemu na terenie przeźmierowskiej parafii i funkcjonuje biblioteka parafialna, odbywają się spotkania środowiskowe grup zawodowych, np. przy okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele mają możliwość kontaktowania się ze znamienitymi gośćmi zapraszanymi przez Księdza prałata. W latach osiemdziesiątych dzięki pomocy, nie tylko materialnej. Księdza Prałata wielu parafianom udało się w miarę godnie przeżyć ten trudny czas.

  Charakteryzując działalność Księdza Prałata nie można pominąć milczeniem działalności duszpasterskiej Księdza Jana Szkopka. Owocem tejże pracy są liczne powołania kapłańskie, zakonne, a także cale zastępy ministrantów, poczynając od tych najmłodszych ze szkoły podstawowej aż po studentów. którzy garną się do posługi bożej w swoim kościele parafialnym. Swoją postawą i zaangażowaniem Ksiądz Prałat mobilizuje parafian do współdziałania w wielkich przedsięwzięciach, których się podejmuje.