Polska Anglia

  Kurkowe Bractwo Strzeleckie (22.08.2006)

  ODZNACZENIE


  "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"


  Uchwała Nr LXXIX/503/2006

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 22 sierpnia 2006 r.

  Uzasadnienie:

  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowie Podgórnym jest stowarzyszeniem patriotyczno kulturalno - sportowym o charakterze organizacji społecznej wywodzącym się ze średniowiecznych tradycji bractw strzeleckich.

  Przez 10 lat działalności realizowało swoje cele statutowe poprzez:

      * udział w uroczystościach patriotycznych,
      * organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy, zakładów pracy, szkół i innych instytucji,
      * kultywowanie miejsc historycznych poprzez organizację wycieczek,
      * promocję Gminy w Polsce i zagranicą,
      * integrację różnych środowisk na terenie Gminy.

  Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie Podgórnym należy do najaktywniejszych organizacji w naszej Gminie. Jego działalność i zaangażowanie pozytywnie wpływa na wizerunek Gminy i jednocześnie pobudza aktywność mieszkańców.