Polska Anglia

  Maciej Kunysz (26.05.2001)

  ODZNACZENIE


   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/435/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Maciej Kunysz urodził się 30.05.1947 roku w Kokoszczynie. Mimo iż był z zawodu instalatorem, zajął się pracą w gospodarstwie rolnym o powierzchni 25 ha. Przez dwie kadencje był radnym Rady Gminy. Jako aktywny działacz Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska, Przestrzegania Prawa i Porządku zyskał uznanie i zaufanie wyborców, którzy powierzyli mu mandat radnego na drugą kadencję, gdzie również wyróżniał się pracą na rzecz w/w Komisji.

  Był wieloletnim członkiem Rady Parafialnej w Tarnowie Podgórnym. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu tereny wokół kościoła i probostwa zyskały na estetyce i stały się wizytówką tego centralnego miejsca. Maciej Kunysz był "motorem napędowym" przy wszelkiego rodzaju pracach społeczno użytecznych na rzecz swej miejscowości i gminy.

  Dzięki jego ogromnej chęci do pracy dla innych, sile przekonywania i zdolnościom organizacyjnym, nasza gmina stała się piękniejsza. Chętny do pracy, do pomocy innym ludziom, był zarazem człowiekiem skromnym i uczciwym, nie oczekującym pochwał i uznania.

  Należał do Kółka Rolniczego w Tarnowie Podgórnym, owocnie współpracował z miejscową Radą Sołecką, był współzałożycielem Komitetu Telefonizacji Kokoszczyna.

  Tragiczna śmierć przedwcześnie przerwała życie Macieja Kunysza i zabrała go z naszego grona, pozbawiając możliwości realizacji ambitnych planów, a wiele jeszcze miał do zrobienia na rzecz swej miejscowości i gminy.