Polska Anglia

  Maria Skorupska (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/444/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pani Maria Skorupska była długoletnim Sołtysem wsi Ceradz Kościelny.

  Dzięki jej zaangażowaniu wieś została zwodociągowana, wykonane zostały asfaltowe nawierzchnie ulic i chodniki. Była inicjatorem budowy Domu Kultury, współorganizatorem budowy szkoły podstawowej i sali gimnastycznej. Podejmowała wiele działań na rzecz środowiska lokalnego, była animatorem życia kulturalnego.