Polska Anglia

  Stanisław Kanikowski (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"

   
  Uchwała Nr L/434/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Stanisław Kanikowski urodził się 27.04.1914 roku. Był z wykształcenia inżynierem melioracji wodnych, a z zamiłowania działaczem społecznym.

  Mieszkańcem Przeźmierowa był od 1937 roku i jeszcze przed wojną zakończył budowę i zamieszkały domu przy ulicy Ogrodowej. W czasie okupacji hitlerowskiej został wysiedlony. Po zakończeniu wojny czynnie włączył się w budowę życia społeczno-kulturalnego w PrzeŹ1nierowie. W pierwszej połowie lat 50-tych uczestniczył w tzw. Komitecie Urządzania Osiedla. W tym czasie przy czynnym zaangażowaniu Komitetu dokończono budowę remizy strażackiej i basenu przeciwpożarowego. W budynku remizy organizowano amatorskie spektakle teatralne, zapraszano znanych aktorów. a także organizowano seanse kina objazdowego. Następnymi działaniami było wybudowanie poczty i założenie pierwszych telefonów, a także przeniesienie szkoły do większego budynku przy ulicy Leśnej. Dzięki dodatkowo powołanemu Komitetowi Elektryfikacji doprowadzono do zelektryfikowania wsi. We wszystkich tych działaniach Pan Stanisław Kanikowski brał czynny udział.

  W 1956 roku działalność Komitetu Urządzania Osiedla i osobiste zaangażowanie Pana Kanikowskiego doprowadziło do przekonania ówczesnej władzy do zlokalizowania w Przeźmierowie ośrodka władzy terytorialnej - Gromadzkiej Rady Narodowej.

  W tym też Qkresie osobiste zaangażowanie Pana Kanikowskiego doprowadziło do przedłużenia linii autobusowej MPK z Poznania w kierunku zachodnim. Mieszkańcy uzyskali regularne połączenie autobusowe z miastem.

  W końcu lat 60-tych Pan Kanikowski przewodził Społecznemu Komitetowi Budowy Domu Kultury w Przeźmierowie, którego działalność została uwieńczona pełnym sukcesem. Oficjalne otwarcie tak potrzebnego obiektu odbyło się w 1970 roku.

  W tym samym czasie Pan Kanikowski opracował plan odwodnienia południowo-wschodniej części Przeźmierowa. Następnie zabiegał o pozyskanie środków finansowych i nadzorował wykonanie robót melioracyjnych. Wszystkie te prace wykonywał bezinteresownie.

  W 1973 roku po osobistej interwencji w Ministerstwie Rolnictwa uzyskał zezwolenie na budowę boiska piłkarskiego przy zbiegu ulic Ogrodowej i Leśnej. Osobiste zaangażowanie Pana Kanikowskiego doprowadziło do wybudowania pełnowymiarowego boiska. piłkarskiego.

  Następnie Pan Kanikowski zorganizował drużynę piłkarską, której był opiekunem i trenerem przez wiele lat.

  W 1977 roku dzięki osobistemu zaangażowaniu i przy współudziale nielicznych mieszkańców Pan Kanikowski wybudował pierwszy kort tenisowy w gminie. Oprócz kortu dodatkowo wybudowano szatnie. natryski i oświetlenie kortu. Obiektem tym opiekował się Pan Kanikowski przez 20 lat czyniąc to bezinteresownie. korzystając z niewielkich dotacji z budżetu gminy.

  Swoim doświadczeniem i wiedzą dzielił się bezinteresownie również podczas gazyfikacji i wodociągowania Przeźmierowa w latach 1986 - 1990. Zmarł 16. 10.1999 r.