Polska Anglia

  Stanisław Krzyżagórski (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/442/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Pan Stanisław Krzyżagórski, syn Stanisława, urodził się 08.09.1929 roku w Batorowie. Jest sołtysem tej wsi od 3 grudnia 1953 roku, czyli już ponad 47 lat. Warto wspomnieć, że sołtysem przez dwie kadencje był też ojciec Pana Stanisława, a wcześniej, przez 33 lata jego dziadek.

  Mimo, iż ciężka praca na własnym, 22 hektarowym gospodarstwie pochłaniała wiele sił i czasu, zawsze sumiennie wywiązywał się z obowiązków sołtysa. Świadczy o tym fakt wielokrotnego powierzania mu tego zaszczytu przez miejscowe społeczeństwo.

  Pan Stanisław był jednym z głównych inicjatorów elektryfikacji Batorowa, którą dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców przeprowadzono w tej wiosce w 1959 roku. Za jego sprawą w roku 1989 wykonano remont kapitalny budynku świetlicy wiejskiej i uruchomiono komunikację podmiejską na trasie Poznań-Batorowo-Lusowo (dotychczas mieszkańcy Batorowa pokonywali 2 km drogę na przystanek autobusowy w Swadzimiu).

  Pan Krzyżagórski przez ponad 30 lat był aktywnym członkiem Rady Ludowego Banku Spółdzielczego w Tarnowie Podgórnym. Był również współzałożycielem miejscowego Kółka Rolniczego, a w roku 1957 pełnił funkcję wiceprezesa.

  Sołtys Krzyżagórski jest człowiekiem godnym szacunku i uznania. Pracą, czynem i oddaniem zaznacza swą obecność w życiu społeczności Batorowa i gminy. Jego pracowitość, uczynność, skromność, niesienie pomocy innym powinny być wzorem do naśladowania dla następnych pokoleń.

  Na sesji Rady Gminy 30 grudnia 1997 roku wręczono Panu Stanisławowi list gratulacyjny za 44 letnie godne i uczciwe spełnianie obowiązków sołtysa wsi Batorowo. Nadanie "Odznaczenia" będzie uhonorowaniem zasług człowieka, który, jak mówią mieszkańcy Batorowa, jest sołtysem od zawsze.