Polska Anglia

  Stefan Siebert (26.05.2001)

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr L/436/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 26 maja 2001 r.

   

  Pan Stefan Siebert urodził się 1 września 1951 r. . W Przeźmierowie mieszkał od 1974 r. W miejscu zamieszkania prowadził własny zakład szklarski.

  Stefan Siebert był entuzjastą działań społecznych i ta jego pasja znajdowała ujście w wielu przedsięwzięciach inwestycyjnych, kulturalnych i sportowych.

  Na szczególne wyróżnienie zasługuje Jego bardzo aktywna działalność w Komitecie Telefonizacji, gdzie przyczynił się znacznie do rozwoju sieci telefonicznej Przeźmierowa, Baranowa i Wysogotowa.

  Od 1996 r. był członkiem Rady Sołeckiej Przeźmierowa.

  Działając na niwie społecznej organizował i wspierał imprezy rekreacyjno - sportowe dla młodzieży i dorosłych. Obszarem Jego aktywności było również TKKF "TRZEBUŚ", gdzie pełnił odpowiedzialne funkcje kierownicze. Był inicjatorem a następnie przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Hali Sportowej i Komitetu Budowy Zespołu Boisk Sportowych przy Szkole Podstawowej w Przeźmierowie. Mieszkańcy Przeźmierowa doceniając ponadprzeciętne zaangażowanie społeczne Stefana Sieberta w wyborach samorządowych 1998r. powierzyli mu mandat radnego. W Radzie Gminy Tamowo Podgórne pełnił Stefan Siebert odpowiedzialne funkcje . Był członkiem Zarządu Gminy Tamowo Podgórne i członkiem Komisji Inwestycyjno - Gospodarczej.

  Obowiązki wynikające z powyższych stanowisk wykonywał z ogromnym zapałem , mimo postępującej nieuleczalnej choroby. Nie mogąc już fizycznie uczestniczyć w pracach Rady, wykazywał żywe zainteresowanie sprawami społecznymi aż do samej śmierci. Zmarł 8 lutego 2001 roku.