Polska Anglia

  Stowarzyszenie Pojednanie Tarnowo Podgórne - Blitzenreute (2...

  ODZNACZENIE

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"


  Uchwała Nr LV/354/2005

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 28 czerwca 2005 r.

  Uzasadnienie:

  Historia powstania Stowarzyszenia Pojednanie datuje się na rok 1987. Jego powstanie poprzedził przyjazd do Tarnowa Podgórnego w listopadzie 1986 roku przedstawiciela parafii Ravensburg - Ewalda Kohlera. Z jego inicjatywy doszło do spotkania z proboszczem Ks. Henrykiem Rękosiem, wynikiem czego było powołanie młodzieżowej grupy katolickiej przy parafii Tamowo Podgórne. W 1987 roku stworzono grupę, której zadaniem było nawiązanie bliskich kontaktów z młodzieżą niemiecką w duchu przyjaźni i pojednania, poznanie kultury i historii obu narodów, doskonalenie języka oraz wymiana doświadczeń. Z upływem czasu organizacja stopniowo powiększała się o osoby dorosłe.

  W roku 1990 r. ówczesny radny I kadencji Rady Gminy Tamowo Podgórne pan Jacek Dobrzeniecki w porozumieniu z Wójtem Waldy Dzikowskim przekazał Burmistrzowi Gminy Fronreute list intencyjny zachęcający do nawiązania partnerskich stosunków między gminami. Jest to pierwszy historyczny dokument, który doprowadził do podpisania aktu partnerstwa w 1995 roku pomiędzy gminami Tamowo Podgórne i Fronreute oraz parafiami Tamowo Podgórne i Blitzenreute.

  W celu stworzenia trwałych ram organizacyjnych na zebraniu ogólnym w dniu 27 Sierpnia 1993 r. zapadła jednomyślna uchwała o powołaniu Społecznego Komitetu ds.

  współpracy polsko-niemieckiej "Pojednanie". W dniu 27 marca 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Poznaniu dokonano rejestracji Stowarzyszenia pod nazwą "Pojednanie Tamowo Podgórne - Blitzenreute", które w dniu 5 grudnia 2003 roku wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego.

  Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest podtrzymywanie, rozwijanie, umacnianie więzi i przyjaźni między mieszkańcami Gminy Tamowo Podgórne i Fronreute, jak również wymiana doświadczeń z zakresu działalności na rzecz społeczności lokalnej, poznawanie i przekazywanie doświadczeń z zakresu tradycji i kultury mieszkańców obu gmin. Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez systematyczne odwiedziny mieszkańców obu gmin. Organizację i inicjowanie spotkań w celu wymiany doświadczeń, uczestnictwo w imprezach podczas których istnieje możliwość przedstawienia szerszej rzeszy odbiorców tradycji, kultury, osiągnięć i problemów społeczności obu gmin. Nadto poprzez korespondencję między Stowarzyszeniami i bieżące przekazywanie informacji o działalności Urzędu,. Samorządu i Stowarzyszenia. Aktualnie Stowarzyszenie liczy 44 członków.
   
  Działalność Stowarzyszenia w znaczący sposób przyczyniła się do zmiany relacji między naszymi narodami. Młodemu pokoleniu wskazała możliwości realizowania współpracy na różnych płaszczyznach. Stworzyła podwaliny pod przyszłe kontakty gospodarcze, edukacyjne i kulturalne.