Polska Anglia

  Stowarzyszenie Polsko - Holenderskie Ceradz Kościelny - Norg...

  ODZNACZENIE
   

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr LXXIII/461/2006

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 25 kwietnia 2006 r.

  Uzasadnienie:

  Kontakty Polsko-Holenderskie Ceradz Kościelny - Norg narodziły się w roku 1981 podczas stanu wojennego. W tym okresie mieszkańcy Ceradza Kościelnego otrzymywali od strony holenderskiej wsparcie materialne w postaci paczek żywnościowych i odzieży a w okresie późniejszym innych dóbr materialnych. Inicjatorami kontaktów z Gminą Norg a konkretnie z jego mieszkańcami byli pani Maria Skorupska - sołtys wsi oraz Ks. Zygmunt Humerczyk - proboszcz parafii. Pierwsza wizyta mieszkańców Norg w Ceradzu Kościelnym odbyła się na zasadach bezdewizowych poprzez goszczenie w rodzinach. To pierwsze spotkanie przyczyniło się do rozwinięcia więzi, wzajemnego zaufania i przyjaźni między mieszkańcami Ceradza Kościelnego a Norg. W pierwszym okresie obustronne kontakty były spontaniczne, ich głównym celem była możliwość wymiany doświadczeń dwóch różnych społeczności z zakresu tradycji i kultury mieszkańców obu gmin. Z biegiem lat nawiązało się wiele przyjaźni, odbywające się co dwa lata spotkania pozwalają na poznanie historii obu narodów, osiągnięć i problemów społeczności obu gmin oraz doskonalenie języka. Podczas wizyt w Norg mieszkańcy Ceradza Kościelnego mieli okazję zwiedzać specjalistyczne gospodarstwa rolne oraz zakłady przetwórcze, uczestnicząc w dyskusjach i ożywionych rozmowach na temat technologii, mechanizacji rolnictwa oraz Unii Europejskiej. Liczne udoskonalenia oraz innowacje były przenoszone i wykorzystywane w życiu codziennym mieszkańców Ceradza.

  W oparciu o kontakty mieszkańców Ceradza Kościelnego i Norg nastąpiło zbliżenie władz samorządowych obu społeczności. 12 maja 1995 roku gminy: Norg i Tamowo Podgórne podpisały porozumienie o współpracy. Jednym z elementów tej współpracy jest utrzymywanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin.

  W celu stworzenia trwałych ram organizacyjnych oraz na skutek zmian w obowiązujących przepisach mieszkańcy Ceradza Kościelnego podjęli decyzję o dokonaniu rejestracji Stowarzyszenia, które nastąpiło w dniu 20 listopada 2004r. Od tej pory istnieje Stowarzyszenie Towarzystwo Polsko-Holenderskie Ceradz Kościelny - Norg, które liczy obecnie 60 osób w różnym przedziale wiekowym.

  Jubileusz 25-lecia współpracy polsko - holenderskiej, który będzie uroczyście obchodzony w roku bieżącym jest okazją do wyróżnienia działalności Stowarzyszenia, które poprzez swoją aktywność przyczyniło się do umocnienia więzi pomiędzy naszymi narodami, wzbogaciło społeczeństwa obu miejscowości o ciekawe doświadczenia i wiedzę.

  Współpraca ta stała się okazją do zaprezentowania wizerunku naszej Gminy w sferze gospodarczej, dorobku oraz dziedzictwa narodowego. Działalność Stowarzyszenia wskazała możliwości realizacji współpracy na różnych płaszczyznach. Stworzyła podwaliny pod przyszłe kontakty gospodarcze, edukacyjne i kulturalne.