Polska Anglia

  Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora Muśnickiego (22....

  ODZNACZENIE


  "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr LXXIX/501/2006

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 22 sierpnia 2006 r.

  Uzasadnienie:

  Za dziesięcioletnia niezwykła aktywną "działalność pożytku publicznego", na rzecz ogółu społeczności w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, gromadzenia dóbr naszej kultury narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności za:

       * dziesięcioletnie przybliżanie i kultywowanie historii i tradycji Powstania Wielkopolskiego z lat 1918-1919,
      * kultywowanie pamięci o życiu i działalności Naczelnych Dowódców tego powstania: majorze Stanisławie Taczaku i Generale Józefie Dowborze Muśnickim,
      * upamiętnianie naszych narodowych dziejów poprzez prowadzenie Muzeum Powstańców Wielkopolskich i ich Dowódców, fundacje tablic pamiątkowych i epitafijnych, dbanie o groby zasłużonych Polaków. Są to trwałe pamiątki pozostawione dla następnych pokoleń Polaków,
      * otoczenie szczególna pamięcią niewinnych ofiar reżimu stalinowskiego i hitlerowskiego,
      * organizowanie sesji popularno-naukowych, uroczystości świat narodowych i państwowych, na których następuje przekazywanie wiadomości historycznych i wpajanie wartości patriotycznych młodemu pokoleniu Polaków,
      * upowszechnianie w twórczości literackiej i publicystycznej, w mas mediach działalności Towarzystwa i ważnych wydarzeń o powstańcach wielkopolskich i ich potomkach,
      * współpracę ze szkołami, z Polskim Wojskiem, muzeami, klubami, związkami, organizacjami i stowarzyszeniami z całej Polski, której celem było szerzenie działalności patriotycznej,
      * promowanie naszej gminy w Polsce i na Świecie.

  Wszystkie te prace członkowie Towarzystwa wykonywali nie pobierając żadnego wynagrodzenia.

  Za całokształt działalności Towarzystwo otrzymało nagrody i wyróżnienia:

      * Statuetkę ,,Dobosz Powstania Wielkopolskiego",
      * Medale i Insygnia Wojskowe 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza,
      * Medal Bronisława Gębaszewskiego - twórcy Centralnego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie,
      * Krzyż Dowborczyków - odznakę I Polskiego Korpusu,
      * Certyfikat Opiekuna Niepełnosprawnych,
      * Dyplom Przyjaciela Szkoły,
      * Status "Stałego Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych", nadany przez Wojewodę Wielkopolskiego,
      * Do KRS Towarzystwo ma wpisany "Status Organizacji Pożytku Publicznego",
      * I inne dyplomy i podziękowania.