Polska Anglia

  Witold Bońkowski (22.05.2007)

  ODZNACZENIE

   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr XII/91/2007

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 22 maja 2007 r.
   

  Uzasadnienie:

  Pan Witold Bońkowski urodził się 02 lutego 1940 r. w Adamowie (pow. ciechanowski).

  Od lat 60 związany jest trwale z Wielkopolską, gdzie osiada po odbyciu służby wojskowej, jednocześnie podejmuje pracę (m.in. jako instruktor prawa jazdy, nauczyciel zawodu) i studia na wydziale prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

  Mając odpowiednie przygotowanie zawodowe (technikum samochodowe w Olsztynie) w 1969 r. rozpoczyna działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej, zakłada w Baranowie warsztat mechaniki samochodowej, a następnie blacharski.

  Swoim doświadczeniem służy jako rzeczoznawca techniki samochodowej. Działa twórczo, w 1989 r. opracowuje unikalne w skali światowej urządzenie do naprawy nadwozi samochodowych U2000, które chronione jest patentem.

  W 1991 r. zostaje autoryzowanym dealerem General Motors PL 06, stale rozbudowuje firmę w Baranowie, a następnie w 2001 r. otwiera nowy salon i serwis w Sadach, a w 2002 r. także salon w Poznaniu na ul. Kościelnej. Równolegle zajmuje się specjalistycznymi zabudowami samochodów ciężarowych. Zdobywa szereg prestiżowych nagród i wyróżnień gospodarczych.

  Jest społecznikiem, inicjatorem i współzałożycielem w 1981 r. Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot. Za zaangażowanie pro społeczne otrzymuje w 1987 r. tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu, a w 1995 r. w plebiscycie telewizyjnego magazynu "Wyzwanie" tytuł Człowieka Wielkiego Serca. Posiada odznakę honorową TPD ,,Medal im dr Henryka Jordana" oraz odznakę honorową im. prof. Degi od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

  W 2001 r. otrzymuje Nagrodę Pracy Organicznej od kolegium redakcyjnego "Głosu Wielkopolskiego". W 2002 r. wyróżniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego odznaką honorową ,,za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego", 2003 r. tytuł Wybitny Wielkopolanin (Kryształowy Puchar) Ruchu "Nasza Wielkopolska", w 2004 r. Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną.

  Witold Bońkowski jest współzałożycielem Stowarzyszenia Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot organizacji społecznej o zasięgu ogólnopolskim, działającej nieprzerwanie od 1981 roku, a od 2004 r. mającej status organizacji pożytku publicznego. Do chwili obecnej pełni nieprzerwanie funkcję prezesa organizacji.

  Każdego roku - przed Dniem Dziecka i Wigilią - Witold Bońkowski przekazuje swoją firmę motoryzacyjną w Sadach (przed 2000 r. w Baranowie) we władanie dzieci - wówczas odbywają się tam tradycyjne, publiczne spotkania z podopiecznymi organizacji i przekazanie im darów serca - różnych form pomocy, mającej na celu wyrównanie startu życiowego dzieci poszkodowanych przez los. Pomoc ta realizowana wyłącznie dzięki środkom społecznym, gromadzonym przez Stowarzyszenie od osób fizycznych i prawnych z całego kraju.

  Godnym podkreślenia jest fakt, że w 1997 r. Witold Bońkowski ofiarował swoją nieruchomość w Baranowie przy ul. Wiosennej na siedzibę Stowarzyszenia. Darowizna ta jest obwarowana tak, by służyła zawsze dzieciom potrzebującym. Tej idei w: Bońkowski podporządkował swoje życie. W pionierskich latach działalności Stowarzyszenia w firmie motoryzacyjnej w Baranowie wykonywano sprzęt rehabilitacyjny, który następnie udostępniano nieodpłatnie potrzebującym (wózki, laski dla niewidomych i tabliczka brajlowskie, a w l. 1995 - 1996 prototyp elektrycznego pojazdu dla niepełnosprawnych ruchowo).

  Osobiste zaangażowanie Pana Witolda Bońkowskiego umożliwiło Stowarzyszeniu Pomocy Mieszkaniowej dla Sierot w ciągu 25 lat nieprzerwanego i systematycznego działania wsparcie blisko 26 000 osób poszkodowanych przez los z terenu całego kraju (są w tym też mieszkańcy Gminy) w formie nieodpłatnego przekazania m.in.:

      * 8455 książeczek mieszkaniowych /większość ich posiadaczy otrzymała już mieszkanie/,

      * 1232 wózków inwalidzkich, w tym 445 elektr. pokojowych /produkcji Stowarzyszenia/,

      * 8791 tabliczek do pisania alfabetem Braille 'a /produkcji Stowarzyszenia/,

      * 2351 składanych lasek dla niewidomych /produkcji Stowarzyszenia/,

      * 964 aparatów słuchowych,

      * 1125 radiomagnetofonów,

      * 836 maszyn do pisania standardowego i alfabetem Braille 'a,

      * 521 maszyn do szycia,

      * 204 dyktafonów.

  Witold Bońkowski jest osoba niezwykle skromną, cieszy się wielką charyzmą - jest przysłowiową siłą napędową stowarzyszenia.