Polska Anglia

    Władysław Leon Jeszke (12.05.2009)


    Władysław Leon Jeszke urodził się  5 marca 1891 r. w Wyganowie (powiat koźmiński, województwo wielkopolskie) w rodzinie nauczycielskiej. Studia medyczne, rozpoczęte we Wrodawiu w 1911, r. przerwało powołanie do służby wojskowej w Wojsku Pruskim, gdzie pełnił służbę w stopniu podporucznika podlekarza. Studia medyczne ukończył we Wrodawiu po zakończeniu działań wojennych Pierwszej Wojny Światowej. Czując się całym sercem Polakiem w grudniu 1919 roku zgłosił się do Wojska Polskiego i brał czynny udział w wojnie 1920 r. razem z Armią Wielkopolską (62 pułk piechoty). Za swe wojenne dokonania został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych "Na Polu Chwały 1920". Po powrocie z wojny prowadził praktykę lekarską w Bydgoszczy, Poznaniu, Opalenicy i Swarzędzu. 1 czerwca 1929 r. osiedlił się wraz z rodziną w Tarnowie Podgórnym, gdzie podjął praktykę lekarską.

    Dr Jeszke był lekarzem oddanym swoim chorym. Traktował swą pracę nie jako obowiązek, a jako powołanie. O każdej porze dnia i nocy niósł pomoc osobom cierpiącym. Jego wiedza i umiejętności pozwalały na niesienie skutecznej pomocy zarówno dorosłym, jak i dzieciom. W miejscowościach jego rejonu, tj: Tarnowa Podgórnego, Grzebieniska, Młodaska, Bytynia, Kaźmierza, Rokietnicy, Kiekrza, Lusowa, Lusówka, Góry, Kokoszczyna, Starego, Napachania i nierzadko innych miejscowości znany był charakterystyczny dźwięk Jego dekawki - oznaczało to, że dr Jeszke spieszy z pomocą potrzebującemu. Dla doktora Jeszke nie istniały różnice narodowościowe w wypełnianiu służby lekarskiej, leczył okolicznych ziemian (był m.in. lekarzem generała Dowbora Muśnickiego), ludność polską i niemiecką, był dla wszystkich uznanym autorytetem. W 1937 roku dokonał zmiany w swoim nazwisku z rodowego        "Jaeschke" na "Jeszke" . Mało znanym epizodem z życia doktora Jeszke z czasów wojny jest udzielenie schronienia artyście rzeźbiarzowi Marcinowi Rożkowi. W czasie II Wojny Światowej był szykanowany przez władze niemieckie w związku z odmową podpisania Deutsche Volkslisty. Bardzo dbał o swoją rodzinę, był oddanym mężem, ojcem i dziadkiem. Dobrym oraz lubianym sąsiadem i mieszkańcem nie tylko Gminy Tarnowo Podgórne. Do końca życia z oddaniem niósł pomoc lekarską.

    Zmarł 2 lipca 1955 r. w samochodzie na drodze do Kaźmierza jadąc z wizytą do chorego. W ręce trzymał strzykawkę, lecz już nie zdążył zrobić sobie zastrzyku, który być może uratowałby mu życie. Jego pogrzeb stał się manifestacją wdzięczności społeczeństwa dla oddania doktora. Dr Jeszke jest dziś niesłusznie osobą zapomnianą i przyznanie Mu odznaczenia "Zasłużony dla Gminy Tarnowo Podgórne" pozwoli przypomnieć społeczeństwu Jego postać i zająć należne mu miejsce wśród Obywateli naszej Gminy.


    Do pobrania: