Polska Anglia

  Wójt Gminy Tarnowo Podgórne Waldy Dzikowski (09.10.2001)

  ODZNACZENIE

   
   "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"

   
  Uchwała Nr LVII/495/2001

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 9 października 2001 r.

  Uzasadnienie:

  Mija 11 lat od chwili kiedy z woli pierwszych radnych wybranych w pierwszych wolnych wyborów samorządowych w powojennej Polsce pan Waldy Dzikowski został wybrany wójtem naszej Gminy.

  Start był równy dla wszystkich nowych samorządów w Polsce. Sztuka polegała na umiejętnym wykorzystaniu możliwości jakie dawało przekazanie kompetencji - do tej pory stanowiących domenę Państwa - samorządom lokalnym.

  Pierwszym poważnym problemem, przed którym stanął młody samorząd było zorganizowanie komunikacji lokalnej, głównie dojazdów do Poznania. Udało się znaleźć tego rozwiązanie już w pierwszym roku działalności młodej Rady Gminy. Mało tego. Gmina nasza była inicjatorem, założycielem i liderem pierwszego związku komunalnego w Wielkopolsce. Związek ten, który przetrwał do 1998 roku, organizował komunikację autobusową nie tylko dla Tarnowa Podgórnego, ale też dla sąsiednich gmin: Rokietnicy i Dusznik, a przez pewien czas także dla gminy Komorniki. Obecnie komunikacja autobusowa działa w formie spółki prawa handlowego, którego jedynym udziałowcem jest nasza gmina. Realizuje ona swoje zadania coraz nowszym i wygodniejszym taborem.

  Gmina Tarnowo Podgórne posiada strategiczne położenie dla kapitału napływającego do Polski na początku lat dziewięćdziesiątych. Był to największy atut naszej gminy. Należało go umiejętnie wykorzystać i zachęcić przedsiębiorców do lokowania właśnie tu swoich środków.

  Pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych to budowa podstaw gminnej infrastruktury, dzięki której zmieniła się jakość życia mieszkańców i która stworzyła warunki techniczne dla pozyskiwania dużych firm. Pozwoliło to na złożenie atrakcyjnych ofert lokalizacyjnych zainteresowanym naszą gminą inwestorom. Nowe, poważne zakłady pracy zaczęły rosnąć jeden za drugim. Był to niezwykle ważny okres dla przyszłości całej gminy. Zainwestowany tu kapitał stworzył nie tylko miejsca pracy, przez co należymy do gmin o najniższym stopniu bezrobocia w kraju, ale podatki od powstałych firm stanowią - i stanowić będą - jedno z podstawowych źródeł dochodu naszego budżetu.

  To są niewątpliwe osiągnięcia. Jak mówi przysłowie sukces ma wielu ojców. W tym jednak wypadku nie można podważyć kluczowej roli jaką w jego odniesieniu odegrał , od jedenastu lat, gospodarz gminy - wójt Waldy Dzikowski. To on był głównym negocjatorem wszystkich zawieranych przez gminę umów i pomysłodawcą większości posunięć gospodarczych. Dzięki jego osobistym kontaktom i zdolności negocjacyjnej wytrwałości i, poświęceniu
   i zaangażowaniu, gmina Tarnowo Podgórne przekształciła się z mało znaczącej gminy leżącej w cieniu wielkiego Poznania w potęgę gospodarczą znaną w całym kraju i notowaną na najwyższych pozycjach we wszystkich liczących się rankingach.

  Rok 1994 zatrząsł finansami gminnego budżetu oraz budżetów domowych wielu mieszkańców i przedsiębiorców, kiedy Prezes Narodowego Banku Polskiego podjęła decyzję o zawieszeniu działalności Banku Spółdzielczego w Tarnowie Podgórnym i zgłoszeniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości. Rozpoczęła się walka z czasem i mnożącymi się przeciwnościami. Dzięki dojrzałości i ofiarności naszych mieszkańców oraz gorączkowym zabiegom i poświęceniu większości radnych, Zarządu Gminy, a w szczególności wójta Waldy Dzikowskiego, udało się ocalić zgromadzone w banku środki. Przez swą dojrzałą decyzję pozostawienia zgromadzonych pieniędzy bez oprocentowania przez prawie półroczny okres został zyskany czas, który pozwolił na znalezienie banku, który przejął upadający Bank Spółdzielczy wraz z jego zobowiązaniami wobec klientów. 14 grudnia 1994 roku Bank Śląski nabył Bank Spółdzielczy w Tarnowie Podgórnym. Zgromadzone w nim środki zostały uratowane. Zachęcone sukcesem, swoje placówki na terenie gminy umieściły inne znaczące banki, jak choćby WBK S.A., PKO BP, czy BPH S.A.

  W roku 1997 Waldy Dzikowski odniósł zwycięstwo w konkursie na Wielkopolskiego Wójta roku 1997. Choć konkurs ten jest, formalnie rzecz ujmując, indywidualną rywalizacją uczestniczących w nim wójtów i burmistrzów, to nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że zwycięstwo, które odniósł, stanowiło również wyróżnienie i promocję dla całej gminy.

  Dzięki uciążliwym staraniom, w których najistotniejszą rolę odegrał pan Waldy Dzikowski, wraz z miastem Poznaniem, najwyższe w dotychczasowej historii naszego kraju środki z Europejskiego Funduszu ISPA. Środki te, w istotnej części przeznaczone są dla naszej gminy, w całości wykorzystane będą na wodociągowa nie i kanalizację wschodniej części gminy Tamowo podgórne. Są to środki na tyle wysokie, że pozwolą o kilka lat przyśpieszyć rozwój infrastruktury tej części gminy. Fakt ten przyczyni się nie tylko do odczuwalnej poprawy warunków życia mieszkańców, ale też do zatarcia różnic i animozji, a także do konsolidacji naszej lokalnej społeczności.

  Nie sposób wymienić tu wszystkich zasług Waldy Dzikowskiego dla gminy Tarnowo podgórne. Nie ulega jednak wątpliwości, że należy on do grona najbardziej zasłużonych mieszkańców ostatniej dekady, a jego działania zmieniły na zawsze obraz naszej gminy.