Polska Anglia

  Zespół Folklorystyczny "Lusowiacy" z Lusowa (22.08.2006)

  ODZNACZENIE
   

  "Zasłużony Dla Gminy Tarnowo Podgórne"
   

  Uchwała Nr LXXIX/502/2006

  Rady Gminy Tarnowo Podgórne

  z dnia 22 sierpnia 2006 r.

  Uzasadnienie:

  Za dziesięcioletnie kultywowanie kultury ludowej i narodowej związanej z folklorem muzycznym, tanecznym, zwyczajami i obrzędami regionalnymi, a w szczególności za prezentowanie różnych programów artystycznych:

      * na dożynkach Wiejskich, Gminnych,
      * Powiatowych i Wojewódzkich,
      * coroczny występ w "Orkiestrze Świątecznej Pomocy",
      * trzykrotne zdobycie I miejsca w wojewódzkim konkursie Moja Wieś Aktywna,
      * na "Dniach Lusowa" ,
      * "Dniach Gminy Tamowa Podgórnego",
      * w kościołach i festynach parafialnych,
      * w zakładach pracy, na imprezach jak: "Jarmark Świętojański", Majówka z książką", "Kaziuki", "Wesele Lubelskie" i inne,
      * na "Wystawie Rolniczej w Berlinie" ,
      * w zaprzyjaźnionych gminach: Bardo Śląskie, w Solecznikach na Litwie, w Bawarii, Holandii, organizowanie "Powiatowych Przeglądów Folklorystycznych",
      * na konkursach "Wielkopolski Wójt / Burmistrz",
      * dwukrotne zdobycie I miejsca na "Festiwalach Ludowych Zespołów Artystycznych" podczas Międzynarodowych Targów Agroturystycznych w Złotowie,
      * promowanie naszej gminy w Polsce i w Europie.

  Za całokształt swej działalności "Zespół Lusowiacy" był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany.

  Obecnie zespół liczy 40 członków.