Polska Anglia

  Skład Komisji Rady Gminy

   

  Komisja Rewizyjna:

  - Damian Skwierzyński - przewodniczący

  - Zbigniew Wróbel - członek

  - Natalia Wudarska - członek

  - Rafał Pielucha - członek

  - Karolina Modzelewska - członek

   

  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

  - Mateusz Borowski - przewodniczący

  - Piotr Owczarz - członek

  - Ewa Jurasz - członek

  - Marzena Gryska - członek

  - Dorota Barełkowska - członek

   

  Komisja Budżetu i Rozwoju Gminy:

  - Zuzanna Szulc - przewodniczący

  - Agnieszka Adamska - członek

  - Natalia Wudarska - członek

  - Wojciech Janczewski - członek

  - Marcin Kobos - członek

  - Mateusz Borowski - członek

  - Sławomir Knapski - członek

   

  Komisja Spraw Społecznych:

  - Marzena Gryska - przewodniczący

  - Elżbieta Szymkowiak - członek

  - Julian Kiełczewski - członek

  - Zuzanna Szulc - członek

  - Zbigniew Wróbel - członek

  - Sławomir Knapski - członek

   

  Komisja Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej:

  - Marcin Kobos - przewodniczący

  - Karolina Modzelewska - członek

  - Dorota Barełkowska - członek

  - Damian Skwierzyński - członek

  - Przemysław Szamrej - członek

  - Łukasz Grewling - członek

   

  Komisja Ochrony Środowiska i Grspodarki:

  - Ewa Jurasz - przewodniczący

  - Tomasz Markowicz - członek

  - Elżbieta Szymkowiak - członek

  - Agnieszka Adamska - członek

  - Julian Kiełczewski - członek

   

  Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa:

  - Rafał Pielucha - przewodniczący

  - Łukasz Grewling - członek

  - Przemysław Szamrej - członek

  - Tomasz Markowicz - członek

  - Zbigniew Wróbel - członek

  - Piotr Owczarz - członek