Polska Anglia

  Deklaracja etyczna
  MY PRACOWNICY URZĘDU GMINY W TARNOWIE PODGÓRNYM, ŚWIADOMI PEŁNIONEJ SŁUŻBY PUBLICZNEJ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

   

  JESTEŚMY:

   

  I. UCZCIWI  -  UCZCIWOŚĆ JEST WPISANA W NASZ CHARAKTER

  - Kierujemy się uczciwością – w każdym tego słowa znaczeniu.

  - Bezinteresownie podchodzimy do każdej sprawy.

  - Przeciwstawiamy się promowaniu indywidualnych interesów.

   

  II. RZETELNI I PROFESJONALNI  -  PROFESJONALIZM ŚWIADCZY O NAS I WIZERUNKU URZĘDU GMINY

  - Budujemy autorytet kompetentnego urzędnika.

  - Pielęgnujemy i podnosimy jakość usług Urzędu Gminy.

  - Nieustannie pogłębiamy wiedzę i doskonalimy swoje umiejętności.

  - Działamy szybko, rzetelnie i zrozumiale.

   

  III. BEZSTRONNI  -  BEZSTRONNOŚĆ JEST MIARĄ PRESTIŻU URZĘDU GMINY

  - W swoich działaniach kierujemy się zasadą równości obywatela wobec  prawa – niezależnie od wyglądu, ubioru, wykształcenia, koloru skóry,   wyznania czy poglądów politycznych.

  - Nie ulegamy naciskom i sugestiom Klientów, które prowadzą do działań sprzecznych z interesem publicznym.

  - Działamy jawnie i przejrzyście zgodnie z literą prawa.

   

  IV. NASTAWIENI PRO KLIENT  -  WIZYTÓWKĄ NASZEGO URZĘDU JEST PROFESJONALNIE OBSŁUŻONY KLIENT

  - Obsługujemy Klientów w taki sposób jakbyśmy sami chcieli być obsłużeni.

  - Pomagamy i doradzamy w wypełnianiu wniosków i pism.

  - Wyjaśniamy przebieg procesów administracyjnych.

   

  Kierując się powyższymi zasadami mamy świadomość naszej służebnej roli wobec klienta oraz wspólnoty samorządowej, wszystkie swoje działania podejmujemy w celu zaspokajania ich potrzeb, a ich zadowolenie stanowi dla nas satysfakcję zawodową.

   

   

  PRACOWNICY URZĘDU GMINY TARNOWO PODGÓRNE