Polska Anglia

  Ochrona środowiska

   

   

   

  ----------------------------------------------------------------------------------------

   

  Uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne - ochrona środowiska

  Informacja o terminie ważności niektórych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - kliknij tutaj

  Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2020Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Program Ochrony Środowiska dla Gminy  Tarnowo Podgórne na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016

  Program usuwania azbestu i wyrobów zwierających azbest dla Gminy Tarnowo Podgórne w latach 2009-2032

  Wykaz wszystkich jednostek, które uzyskały pozwolenie na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

  Raport z pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych w Przeźmierowie

  Punkty odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin korzystania z górek saneczkowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin korzystania z parów i skwerów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

  Regulamin skate-parku

  Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych 2017 [POBIERZ]

  Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych 2018 [POBIERZ]

  Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu gospodarowania odpadów komunalnych 2019 [POBIERZ]