Polska Anglia

  Fotowoltaika

  28.03.2019 - wstrzymanie przyjmowania wniosków

  W tegorocznym budżecie na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych w ramach naszego Gminnego Programu zabezpieczone zostało 600 tys. zł. Następnie ogłoszony został nabór wniosków.

  Zainteresowanie dofinansowaniem było bardzo duże. Na ten moment w Urzędzie przyjęto ponad 100 wniosków. Tym samym pula środków została wyczerpana, a przyjmowanie kolejnych wniosków –  zawieszone.

  Informację o wznowieniu naboru zamieścimy na gminnej stronie internetowej i w „Sąsiadce-Czytaj”.

   

  ARz (info WIKOŚ)

   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   

  24 września 2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków w finansowanym przez Gminę Tarnowo Podgórne Programie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.

  Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  Uwaga: wnioski złożone przed terminem pozostaną bez rozpatrzenia!

  Wniosek można złożyć osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez wnioskodawcę.

   

  Regulamin udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) kliknij tutaj.
  (Regulamin został opublikowany w Dzienniku Ustawowym Województwa Wielkopolskiego - kliknij tutaj)

   

  Wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych:

  - w wersji PDF - kliknij tutaj,

  - w wersji WORD - kliknij tutaj.

  Wniosek o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy Tarnowo na dofinasowanie do zakupu i montażu ogniw fotowoltaicznych.

   

  Informacji na ten temat udziela Marek Ratajczak, Gł. specjalista ds. Ochrony środowiska, tel. 61 8959 203,
  Wydział Infrastruktury Kubaturowej i Ochrony Środowiska, Urząd Gminy Tarnowo Podgórne.

   

   

  ARz