Polska Anglia

    Fundacja Oczy Szeroko Otwarte

    Fundacja „OCZY SZEROKO OTWARTE” z siedzibą w Przeźmierowie,  została zarejestrowana w KRS 6.08.2018. Głównym celem fundacji jest   działalność charytatywno -opiekuńcza, dobroczynna  , a także  z  zakresu opieki i pomocy   społecznej . Działamy od kilkunastu  lat w rożnych organizacjach pozarządowych na terenie Gminy. Wspólne przedsięwzięcia pokazały nam, że razem możemy lepiej wykorzystać nasze umiejętności  i osobiste predyspozycje aby działać na rzecz bliźnich.  . Nasze doświadczenie życiowe sprawiło , że patrzymy na otaczający nas świat mając oczy szeroko otwarte aby zobaczyć to co skrywa się pod pozorną „normalnością”

    Chcemy działać zgodnie ze wskazówkami św. Matki Teresy

    Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi.”