Polska Anglia

  Gminny Klub Sportowy TARNOVIA

  Gminny Klub TARNOVIA

  ul. 23 Października 34, Tarnowo Podgórne, tel.061 81 64 705

  Celem klubu jest krzewienie kultury fizycznej i sportu na terenie powiatu poznańskiego i gminy Tarnowo Podgórne, w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa, piłki nożnej oraz koszykówki poprzez:

      * upowszechnianie i stwarzanie warunków do rozwijania sportu i rekreacji  wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży,
      * uczestnictwo w imprezach i zawodach sportowych,
      * organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-turystycznym.